• Hızlı,Etkin ve Tam zamanında hizmet anlayışı
  Hızlı,Etkin ve Tam zamanında hizmet anlayışı
 • Çözüm ve Sonuç Odaklı Fikirler
  Çözüm ve Sonuç Odaklı Fikirler
 • Optimum Finansal Planlama
  Optimum Finansal Planlama
 • İşletmeniz için verimli muhasebe stratejileri
  İşletmeniz için verimli muhasebe stratejileri
 • Profesyonel Çalışma Sistemi
  Profesyonel Çalışma Sistemi
 • İşletmeniz için artı değerler yaratma
  İşletmeniz için artı değerler yaratma

Vergi Takvimi

01/12/2020 09/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2020 10/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/12/2020 24/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/2020 25/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 2021 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 31/12/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/2020 31/12/2020 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
17/11/2020 31/12/2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
01/12/2020 01/03/2021 Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi